Ανόρθωση Μαστών

 


Η ανόρθωση μαστών ή αλλιώς μαστοπηξία πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια τεχνική με την μείωση μαστών πλην όμως στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε αφαίρεση μαζικού αδένα. Η μετεγχειρητική πορεία και οδηγίες είναι κοινές