Επανόρθωση Μαστού

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

 

  Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή μπορεί να ξεκινήσει είτε ταυτόχρονα με την αρχική επέμβαση, τοποθετώντας διατατήρα ιστών κάτω από τους μύες του θώρακος, είτε σε δεύτερο χρόνο.

  Η μέθοδος με την άμεση αποκατάσταση (τοποθέτηση διατατήρα ιστών κατά την διάρκεια της μαστεκτομής) δίνει την δυνατότητα στην ασθενή για επανόρθωση του μαστού με ενθέματα σιλικόνης σε λίγους  μήνες μετά το χειρουργείο. Στη περίοδο αυτή η ασθενής έχει τακτικές επισκέψεις στον ιατρό της (εβδομαδιαίες), για το σταδιακό γέμισμα του διατατήρα. Η αντικατάσταση του διατατήρα ιστών με ένθεμα σιλικόνης είναι μια χαμηλής βαρύτητας επέμβαση. Τα ενθέματα δεν εμποδίζουν την παρακολούθηση της ασθενούς για την πορεία της νόσου.

  Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή, σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία ακολουθεί την ίδια διαδικασία που αναφέραμε πιο πριν (διατατήρας ιστών – σιλικόνη). .

  Εάν η αποκατάσταση του μαστού ξεκινήσει μετά από ακτινοβολία της περιοχής, το δέρμα έχει χάσει την ελαστικότητα του και έχει μειωμένη αιμάτωση. Για την επίτευξη της αποκατάστασης χρησιμοποιούνται χειρουργικές τεχνικές μεταφοράς αιματούμενου ιστού (κρημνού). Ενδεικτικά αναφέρουμε τον κρημνό TRAM, και τον κρημνό του ΠΛΑΤΕΟΣ ΡΑΧΙΑΙΟΥ ΜΥΟΣ.

Η αποκατάσταση με κρημνό είναι μεγαλύτερης βαρύτητας χειρουργείο σε σχέση με το διατατήρα ένθεμα και χρήζει μεγαλύτερης νοσηλείας. Η επιλογή του κατάλληλου κρημνού για την αποκατάσταση είναι εξειδικευμένη σε κάθε ασθενή, ανάλογη του ιστορικού και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ασθενούς.